ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2710
ชื่อสมาชิก : ธัญญารัตน์ ประสมพืช
เพศ : หญิง
อีเมล์ : thanyarat_ps@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/1/2565 9:45:27
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/1/2565 9:45:27


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด