ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2708
ชื่อสมาชิก : เชฎฐา ถนอมชาติ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : chettha@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 13/12/2564 15:04:08
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/12/2564 15:04:08


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด