ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2707
ชื่อสมาชิก : พรศิริ ขุนวิเศษ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pornsiri_kvs@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/12/2564 9:49:21
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/12/2564 9:49:21


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด