ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2646
ชื่อสมาชิก : จำเนียร จวงตระกูล
เพศ : ชาย
อีเมล์ : drjj@hotmail.co.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/7/2564 9:42:32
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/7/2564 9:42:32


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด