ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2645
ชื่อสมาชิก : อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : yatit@gmail.com
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/7/2564 9:36:20
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/7/2564 9:36:20


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด