ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2643
ชื่อสมาชิก : สุพรรณิกา ลือชารัศมี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supanika.l@cmu.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/7/2564 9:21:59
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/7/2564 9:21:59


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด