ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2642
ชื่อสมาชิก : พงศกร ศุภกิจไพศาล
เพศ : ชาย
อีเมล์ : pongsakorn.sup@cmu.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/7/2564 9:15:07
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/7/2564 9:15:07


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด