ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2560
ชื่อสมาชิก : โอฬาร อ่องฬะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : olarn_on@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/7/2563 11:07:38
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/7/2563 11:07:38


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด