ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2559
ชื่อสมาชิก : ขนิษฐา พัฒนสิงห์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kanittha_ps@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/7/2563 10:44:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/7/2563 10:44:35


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด