ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2555
ชื่อสมาชิก : จิณัฐญ์ตา ธงสิบสอง
เพศ : ชาย
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/7/2563 11:07:42
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/7/2563 11:07:42


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด