ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2553
ชื่อสมาชิก : ณิภาวรรณ ชุ่มวงค์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : niphawan_cw@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 25/6/2563 13:34:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25/6/2563 13:34:58


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด