ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2549
ชื่อสมาชิก : สุภาวดี แสนวิชา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supawadee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 23/6/2563 10:34:38
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/6/2563 10:34:38


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด