ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2548
ชื่อสมาชิก : สุภาพร จุลปานนท์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supa-p@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 23/6/2563 10:32:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/6/2563 10:32:35


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด