ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2547
ชื่อสมาชิก : จินตนา นันทนาสิทธิ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jintanan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 23/6/2563 10:04:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/6/2563 10:04:16


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด