ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2546
ชื่อสมาชิก : ศุภนิดา กันทะวงค์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supnida_kw@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/6/2563 11:45:32
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/6/2563 11:45:32


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด