ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2545
ชื่อสมาชิก : จรัญ ภิรักษ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : jaran@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/5/2563 9:56:54
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/5/2563 9:56:54


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด