ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2544
ชื่อสมาชิก : นันท์มนัส จันทราศัพท์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nanmanat_cs@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 16/4/2563 12:03:49
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/4/2563 12:03:49


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด