ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2532
ชื่อสมาชิก : ณัฐภรณ์ สิทธิโม่ง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nattaporn_sm@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/12/2562 9:24:42
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/12/2562 9:24:42


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด