ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2529
ชื่อสมาชิก : ณัฏกฤตา สันทราย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nattakitta_ss@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/11/2562 16:26:54
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/11/2562 16:26:54


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด