ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2528
ชื่อสมาชิก : หนูไกร โปร่งมณี
เพศ : ชาย
อีเมล์ : nookrai_pm@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/11/2562 10:14:11
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/11/2562 10:14:11


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด