ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2527
ชื่อสมาชิก : โอภาส โชติ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : ophat@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 5/11/2562 9:37:17
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 5/11/2562 9:37:17


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด