ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2526
ชื่อสมาชิก : อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : anurak_pa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 3/11/2562 10:09:37
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 3/11/2562 10:09:37


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด