ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2525
ชื่อสมาชิก : คุณณัฐกิตติ์ วงศ์กันตา
เพศ : ชาย
อีเมล์ : samuk@phrae.mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 29/10/2562 9:22:03
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 29/10/2562 9:22:03


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด