ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1663
ชื่อสมาชิก : ภรต รัตนปิณฑะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : parot@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/8/2557 15:18:34
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/8/2557 15:18:34


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก