ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1421
ชื่อสมาชิก : วราภรณ์ แสงทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : varaporn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ในการบรรยายได้ยกตัวอย่าง เว็บแอปพลิเคชัน Kahoot ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการใช้คำถามเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามด้วยเวลาที่จำกัด ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังมีการเฉลยคำตอบ พร้อมกับแสดงรายชื่อ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5อันดับแรก เป็น Feedback เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถาม และนี่คือจุดที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน Kahoot จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
ข้าพเจ้า ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าประชุมวิชาการโภชนวิทยา เรื่องอาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ เรื่อง โภชนาการข้าวสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน บทคัดย่อ ประเทศไทย เป็นประเทศที่ประชาชนบริโภคข้าวเป็นส่วนใหญ่ มีการเพาะปลูกในหลายพื้นที่ และมีพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งข้าวขาวและข้าวสี จากงานวิจัยพบว่าข้าวสีจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีสารที่สำคัญหลายชนิด ที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสะ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและต้านการสลายคอลลาเจนในชั้นใต้ผิวหนัง มีสารอาหารจำพวกวิตามินและธาตุอาหารสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย คุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลงเมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากเปลี่ยนจากการบริโภคข้าวขัดขาวหรือข้าวขาวมาเป็นข้าวสีจะทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี และชะลอความเสื่อมของระบบภายในร่างกาย ข้าวสีนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี จากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีมากถึง 2.3 ล้านคน และผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นผิดปกติ (Hyperglycemia) ราว 2 ล้านคน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นพบโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจ ความดัน ไตวาย และเมื่ออวัยวะได้รับบาดแผลก็รักษาหายได้ยากหรือาจต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไป อีกทั้งยังพบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง และผู้ที่ขาดสารอาหารจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีดัชนีน้ำตาลต่ำ มีโปรตีนคุณภาพดี มีธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี และเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้าน จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน การมีไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง เป็นต้น (อภิชาต, 2561) ข้าวสี หรือข้าวกล้อง สารสีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากรงควัตถุที่ผ่านกระบวนการทางชีวเคมีของข้าวสี พบว่ามีอยู่ 3 เฉดสี ได้แก่ สีน้ำตาล สีแดง และสีม่วงดำ โดยข้าวสีม่วงดำนี้จะพบสาร แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) สูงที่สุด สารชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ที่จะเข้ามาทำลายสารอาหารที่อยู่ในเมล็ดข้าว ซึ่งข้าวสายพันธุ์ไรซ์เบอรี่ถูกค้นพบว่ามีการสะสมบีตาแคโรทีน (? Carotene) ลูทีน (Lutein) แต่ไม่พบในข้าวขาว และปริมาณสารโพลีฟีนอล (Polyphenol) แทนนิน (Tannin) คาเทชิน (Catechin) พบมากกว่าข้าวกล้องทั่วไป 3-10 เท่า อีกทั้งยังพบวิตามินบี1 บี 2 บี3 บี9 และโปรตีนในปริมาณที่สูงกว่าข้าวขาวและข้าวกล้องสีน้ำตาล โดยเฉพาะโปรตีน ไฮโดรไลเซต (Protein Hydrolysate) ที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เนื่องจากช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน (อภิชาต, 2561ก) ข้าวที่มีเฉดสีต่างๆ จะพบสารสำคัญหลายชนิดที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ ในประเทศอเมริกาได้มีการศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับผู้คนที่รับประทานข้าวกล้องและข้าวขาวพบว่าหากรับประทานข้าวกล้องติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์ จะช่วยลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ พบสารทอโคไทรอีนอล (Tocotrienol) สูง ซึ่งสารนี้ทำหน้าที่ลดการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งปอด นอกจากนี้ยังค้นพบว่าข้าวสีดำมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) สูง ต่างจากข้าวสีแดงที่จะพบสารสำคัญที่มีชื่อว่า โปรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidin) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้มีหน้าที่ต้านการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะข้าวสีแดงที่มีโปรแอนโทไซยานินสูงจะสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดี นอกจากนี้พบว่า ผลการศึกษาของนักวิจัยไทยมีความคล้ายคลึงกับรายงานข้างต้นเช่นกัน (พรงาม, 2561) ข้าวเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากมี คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญอีกมากมาย ซึ่งมีรายงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พบสารไฟโทเคมีอยู่ในข้าวที่มีสีปริมาณสูง โดยไฟโทเคมีประกอบไปด้วยสารไซยานิดิน (Cyanidin) กลูโคไซด์ (Glucoside) ฟีนอลิก (Phenolic) บีตาแคโรทีน (Beta-Carotene) ลูทีน (Lutein) วิตามินอี (Vitamin E) และแกมมาออไรซานอล (Gamma Oryzanol) โดยสารเหล่านี้ มีฤทธิ์ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ เสริมสร้างคอลลาเจนและต้านการสลายคอลลาเจนในชั้นผิวหนัง จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงนำไปสู่การผลิตเครื่องสำอางที่ทำมาจากสารสกัดข้าวมีสี ได้แก่ ข้าวก่ำและข้าวมะลิแดง โดยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ครีมขัดหน้าและผงขัดหน้าสำหรับทำสปา นอกจากนี้ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าราคาข้าวให้กับชาวนาได้อีกด้วย (บังอร, 2561) คุณค่าโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ค้นคว้าเพิ่มเติม) การศึกษาคุณค่าโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในการทดลองนี้ใช้ข้าวทั้งหมด 30 สายพันธุ์ เพื่อวิเคราะห์หาสารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ศึกษาประสิทธิภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระ และค่าดัชนีน้ำตาล เนื่องจากสารอนุมูลอิสระสามารถพบได้รอบตัว เช่น จากควันบุหรี่ ควันรถ มลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ และแสงยูวี เป็นต้น จึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในมนุษย์ได้แก่ โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน และโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วร่างกายของมนุษย์จะมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เอง แต่เมื่ออายุมากขึ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระจะลดลง ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายของมนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้เองแล้ว ก็ยังพบว่ามีแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเมล็ดข้าวอีกด้วย โดยสารต้านอนุมูลอิสระนั้นจะมีหลายชนิด จากผลการศึกษาในข้าว 30 สายพันธุ์น
- ยังไม่มีรายการคำถาม
ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวเรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย” ณ ห้องราชาลินลาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธุ์ 2558 ตามหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ - ซึ่งจากการเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการข้าว ข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการฟังการสัมมนาวิชาการข้าว
การจัดระเบียบของหน่วยงานและแนวทางปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ค้มครองพันธุ์พืช