Blog : เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot
รหัสอ้างอิง : 1421
ชื่อสมาชิก : วราภรณ์ แสงทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : varaporn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot
ในการบรรยายได้ยกตัวอย่าง เว็บแอปพลิเคชัน Kahoot ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการใช้คำถามเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามด้วยเวลาที่จำกัด ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังมีการเฉลยคำตอบ พร้อมกับแสดงรายชื่อ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5อันดับแรก เป็น Feedback เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถาม และนี่คือจุดที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน Kahoot จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot » เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot
ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสอน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : kahoot  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2576  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วราภรณ์ แสงทอง  วันที่เขียน 21/8/2562 17:35:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2565 14:53:15

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้