Blog : เรื่อง โภชนาการข้าวสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เรื่อง โภชนาการข้าวสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน
ข้าพเจ้า ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าประชุมวิชาการโภชนวิทยา เรื่องอาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ เรื่อง โภชนาการข้าวสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน บทคัดย่อ ประเทศไทย เป็นประเทศที่ประชาชนบริโภคข้าวเป็นส่วนใหญ่ มีการเพาะปลูกในหลายพื้นที่ และมีพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งข้าวขาวและข้าวสี จากงานวิจัยพบว่าข้าวสีจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีสารที่สำคัญหลายชนิด ที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสะ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและต้านการสลายคอลลาเจนในชั้นใต้ผิวหนัง มีสารอาหารจำพวกวิตามินและธาตุอาหารสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย คุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลงเมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากเปลี่ยนจากการบริโภคข้าวขัดขาวหรือข้าวขาวมาเป็นข้าวสีจะทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี และชะลอความเสื่อมของระบบภายในร่างกาย ข้าวสีนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี จากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีมากถึง 2.3 ล้านคน และผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นผิดปกติ (Hyperglycemia) ราว 2 ล้านคน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นพบโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจ ความดัน ไตวาย และเมื่ออวัยวะได้รับบาดแผลก็รักษาหายได้ยากหรือาจต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไป อีกทั้งยังพบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง และผู้ที่ขาดสารอาหารจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีดัชนีน้ำตาลต่ำ มีโปรตีนคุณภาพดี มีธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี และเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้าน จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน การมีไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง เป็นต้น (อภิชาต, 2561) ข้าวสี หรือข้าวกล้อง สารสีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากรงควัตถุที่ผ่านกระบวนการทางชีวเคมีของข้าวสี พบว่ามีอยู่ 3 เฉดสี ได้แก่ สีน้ำตาล สีแดง และสีม่วงดำ โดยข้าวสีม่วงดำนี้จะพบสาร แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) สูงที่สุด สารชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ที่จะเข้ามาทำลายสารอาหารที่อยู่ในเมล็ดข้าว ซึ่งข้าวสายพันธุ์ไรซ์เบอรี่ถูกค้นพบว่ามีการสะสมบีตาแคโรทีน (? Carotene) ลูทีน (Lutein) แต่ไม่พบในข้าวขาว และปริมาณสารโพลีฟีนอล (Polyphenol) แทนนิน (Tannin) คาเทชิน (Catechin) พบมากกว่าข้าวกล้องทั่วไป 3-10 เท่า อีกทั้งยังพบวิตามินบี1 บี 2 บี3 บี9 และโปรตีนในปริมาณที่สูงกว่าข้าวขาวและข้าวกล้องสีน้ำตาล โดยเฉพาะโปรตีน ไฮโดรไลเซต (Protein Hydrolysate) ที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เนื่องจากช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน (อภิชาต, 2561ก) ข้าวที่มีเฉดสีต่างๆ จะพบสารสำคัญหลายชนิดที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ ในประเทศอเมริกาได้มีการศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับผู้คนที่รับประทานข้าวกล้องและข้าวขาวพบว่าหากรับประทานข้าวกล้องติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์ จะช่วยลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ พบสารทอโคไทรอีนอล (Tocotrienol) สูง ซึ่งสารนี้ทำหน้าที่ลดการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งปอด นอกจากนี้ยังค้นพบว่าข้าวสีดำมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) สูง ต่างจากข้าวสีแดงที่จะพบสารสำคัญที่มีชื่อว่า โปรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidin) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้มีหน้าที่ต้านการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะข้าวสีแดงที่มีโปรแอนโทไซยานินสูงจะสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดี นอกจากนี้พบว่า ผลการศึกษาของนักวิจัยไทยมีความคล้ายคลึงกับรายงานข้างต้นเช่นกัน (พรงาม, 2561) ข้าวเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากมี คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญอีกมากมาย ซึ่งมีรายงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พบสารไฟโทเคมีอยู่ในข้าวที่มีสีปริมาณสูง โดยไฟโทเคมีประกอบไปด้วยสารไซยานิดิน (Cyanidin) กลูโคไซด์ (Glucoside) ฟีนอลิก (Phenolic) บีตาแคโรทีน (Beta-Carotene) ลูทีน (Lutein) วิตามินอี (Vitamin E) และแกมมาออไรซานอล (Gamma Oryzanol) โดยสารเหล่านี้ มีฤทธิ์ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ เสริมสร้างคอลลาเจนและต้านการสลายคอลลาเจนในชั้นผิวหนัง จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงนำไปสู่การผลิตเครื่องสำอางที่ทำมาจากสารสกัดข้าวมีสี ได้แก่ ข้าวก่ำและข้าวมะลิแดง โดยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ครีมขัดหน้าและผงขัดหน้าสำหรับทำสปา นอกจากนี้ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าราคาข้าวให้กับชาวนาได้อีกด้วย (บังอร, 2561) คุณค่าโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ค้นคว้าเพิ่มเติม) การศึกษาคุณค่าโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในการทดลองนี้ใช้ข้าวทั้งหมด 30 สายพันธุ์ เพื่อวิเคราะห์หาสารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ศึกษาประสิทธิภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระ และค่าดัชนีน้ำตาล เนื่องจากสารอนุมูลอิสระสามารถพบได้รอบตัว เช่น จากควันบุหรี่ ควันรถ มลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ และแสงยูวี เป็นต้น จึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในมนุษย์ได้แก่ โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน และโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วร่างกายของมนุษย์จะมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เอง แต่เมื่ออายุมากขึ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระจะลดลง ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายของมนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้เองแล้ว ก็ยังพบว่ามีแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเมล็ดข้าวอีกด้วย โดยสารต้านอนุมูลอิสระนั้นจะมีหลายชนิด จากผลการศึกษาในข้าว 30 สายพันธุ์น
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้