Blog : รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 1421
ชื่อสมาชิก : วราภรณ์ แสงทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : varaporn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ
ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวเรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย” ณ ห้องราชาลินลาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธุ์ 2558 ตามหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ - ซึ่งจากการเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการข้าว ข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการฟังการสัมมนาวิชาการข้าว
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ » รายงานการเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการข้าวการพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงศัตรูข้าวสร้างความเสียหายอย่างยิ่งในเขตชลประทาน เข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นข้าวเหี่ยวและแห้งตาย การควบคุมโดยใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบตำแหน่งของยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไม่น้อยกว่า 20 ยีน มีเพียงไม่กี่ยีนที่ยังคงต้านทานอยู่ ได้แก่ Bph3 Bph11 Bph12 Bph14 และ Bph15 คณะผู้วิจัยของกรมการข้าวทำการศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ได้สายพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้ MAS (Marker Assisted Selection) ผลการประเมินความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของสายพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ได้ พบสายพันธุ์ที่ความทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากจังหวัดพิษณุโลกต้านทานระดับ MR จำนวน 13 สายพันธุ์
คำสำคัญ : เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2287  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วราภรณ์ แสงทอง  วันที่เขียน 18/3/2558 9:20:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2563 19:17:01

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้