Blog : การจัดระเบียบของหน่วยงานและแนวทางปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ค้มครองพันธุ์พืช
รหัสอ้างอิง : 1421
ชื่อสมาชิก : วราภรณ์ แสงทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : varaporn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/10/2556 6:32:35

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การจัดระเบียบของหน่วยงานและแนวทางปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ค้มครองพันธุ์พืช
การจัดระเบียบของหน่วยงานและแนวทางปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ค้มครองพันธุ์พืช
การจัดระเบียบของหน่วยงานและแนวทางปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ค้มครองพันธุ์พืช » พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ ดังนั้น จึงเกิดการนำระบบทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการคุ้มครองพันธุ์พืชขึ้นมา กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยได้ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืช 2 กลุ่มคือ พันธุ์พืชใหม่ กับพันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่า โดยพันธุ์พืชพื้นเมืองที่กฎหมายให้ความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
คำสำคัญ : การปรับปรุงพันธุ์, คุ้มครองพันธุ์, พันธุ์พืช  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5602  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วราภรณ์ แสงทอง  วันที่เขียน 5/9/2557 17:17:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 8:57:01
การจัดระเบียบของหน่วยงานและแนวทางปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ค้มครองพันธุ์พืช » การจัดระเบียบของหน่วยงานและแนวทางปฎิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครงพันธุ์พืช
111
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2900  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วราภรณ์ แสงทอง  วันที่เขียน 5/9/2557 3:52:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 11:56:47

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้