รางวัล Gold Medal

Gold Medal for Freshwater Algae, A Supplement for Protection of Metabolic Syndrome from International Warsaw Invention Show : IWIS 2018
15/10/2561
ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล