รายงานการเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการข้าวการพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
วันที่เขียน 18/3/2558 9:20:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:37:02
เปิดอ่าน: 2446 ครั้ง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงศัตรูข้าวสร้างความเสียหายอย่างยิ่งในเขตชลประทาน เข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นข้าวเหี่ยวและแห้งตาย การควบคุมโดยใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบตำแหน่งของยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไม่น้อยกว่า 20 ยีน มีเพียงไม่กี่ยีนที่ยังคงต้านทานอยู่ ได้แก่ Bph3 Bph11 Bph12 Bph14 และ Bph15 คณะผู้วิจัยของกรมการข้าวทำการศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ได้สายพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้ MAS (Marker Assisted Selection) ผลการประเมินความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของสายพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ได้ พบสายพันธุ์ที่ความทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากจังหวัดพิษณุโลกต้านทานระดับ MR จำนวน 13 สายพันธุ์

  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงศัตรูข้าวสร้างความเสียหายอย่างยิ่งในเขตชลประทาน เข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นข้าวเหี่ยวและแห้งตายที่เรียกว่า Hopperburn นอกจากนี้ยังเป็นแมลงพาหะเชื้อไวรัสก่อโรคเขียวเตี้ย ข้าวที่เป็นโรคนี้จะไม่ออกรวง ทำให้ผลผลิตลดลง การป้องกันโดยใช้สารเคมีฆ่าแมลง มีผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก การควบคุมโดยใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบตำแหน่งของยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไม่น้อยกว่า 20 ยีน มีเพียงไม่กี่ยีนที่ยังคงต้านทานอยู่ ได้แก่Bph3 Bph11 Bph12 Bph14 และ Bph15

คณะผู้วิจัยของกรมการข้าวทำการศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี  1  ให้ได้สายพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้ MAS (Marker Assisted Selection) ด้วยการถ่ายทอดยีนต้านทาน Bph3 จากพันธุ์ผู้ให้ คือ UBN0378-101-342-4-19 (KDML105 x RathuHeenati introgression lines) เข้าไปในพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 โดยวิธีใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่ยึดติดกับยีนต้านทาน Bph3  จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ RM 586, RM8072 และ RM 8074 ที่อยู่บนโครโมโซมที่ 6 ช่วยในการคัดเลือก ได้สายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F5  แล้วจึงนำมาทดสอบปฏิกิริยาความต้านทานของข้าวต่อเพลี้ยกระโดสำตาล โดยมาปลูกสายพันธุ์ละ 25 เมล็ด ทำ 2 ซ้ำ ใช้พันธุ์ข้าว PTB33 และ RathuHeenati เป็นพันธุ์มาตรฐานต้านทาน (Resistant Check) และ Taichung Native 1 เป็นพันธุ์มาตรฐานอ่อนแอ (Susceptible Check) ทำในสภาพกรงเลี้ยงแมลง โดยใช้ประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เก็บจากจังหวัดต่างๆ ปล่อยแมลงวัย 1-2 จำนวน 8-10 ตัว/ต้น ทำการประเมินค่าระดับความเสียหาย หรือข้าวพันธุ์ Taichung Native 1 ตายหมด ทำการให้ระดับคะแนนความเสียหายหลังจากปล่อยแมลงไปแล้วนาน 15,18, 22 และ 25 วัน นำต้นที่ต้านทานปลูกลงกระถาง

ผลการประเมินความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของสายพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ได้ พบสายพันธุ์ที่ความทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากจังหวัดพิษณุโลกต้านทานระดับ MR จำนวน 13 สายพันธุ์  ต้านทานแมลงจากจังหวัด อ่างทอง ชัยนาท กำแพงเพชร และพิจิตรจำนวน 1 สายพันธุ์ คือ PSL13279-1-2-16-1-2-3-1 มีปฏิกิริยาความต้านทานระดับ R-RH  ในทุกกลุ่มประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และได้สายพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดจำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ PSL13279-1-2-16-1-2-3-2 และ PSL13279-1-5-15-7-4-9-4 ที่มีปฏิกิริยาค่อนข้างไม่ต้านทานระดับ MS ต่อกลุ่มประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจังหวัดอ่างทอง และชัยนาท ตามลำดับ ขณะที่สายพันธุ์ UBN0378-101-342-4-19 ซึ่งให้ยีนฺ Bph3 (donor gene) มีปฏิกิริยาค่อนข้างไม่ต้านทานระดับ MS ต่อกลุ่มประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจังหวัดพิจิตร ส่วนพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่เป็นพันธุ์แม่ มีปฏิกิริยาค่อนข้างไม่ต้านทานถึงไม่ต้านทานระดับ MS-S ต่อทุกกลุ่มประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ส่วนพันธุ์มาตรฐานอ่อนแอ Taichung Native 1 (TN1) ไม่ต้านทานสูงสุดระดับ HS  ในทุกกลุ่มประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  สายพันธุ์ที่ปรับปรุงได้เหล่านี้จะนำไปทดสอบผลผลิตต่อไปตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธ์ข้าว

บทความนี้สรุปมาจากการประชุมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 วันที่ 25-27 กุมภาพันธุ์ 2558 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนรูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการพูดสัมมนาเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวประทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล อยู่ในเอกสารประกอบการสัมมนา หน้า 17-27 โดยผู้นำเสนอคือ นายเจตน์ คชฤกษ์ จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ต.วังทอง จ. พิษณุโลก ได้ใช้เครื่องหมายโมเลกุล RM586 ในการคัดเลือกยีน Bph3

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=362
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:14:52   เปิดอ่าน 83  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 18:26:22   เปิดอ่าน 257  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ Scitech ครั้งที่1
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่1 หรืองาน Scitech ครั้งที่1 จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 6/10/2563 14:37:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 21:16:03   เปิดอ่าน 332  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » Microsoft teams classroom
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคต Microsoft (MS) teams ถูกนำมาใช้ ในการสร้างชั้นเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/9/2563 14:29:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 1:46:57   เปิดอ่าน 546  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง