เลือกช่วงปีการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผล

จำนวนทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ แยกตามหน่วยงาน ระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึง 2565

Chart.

จำนวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ แยกตามหน่วยงาน ระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึง 2565

Chart.