ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.434.2590

วันที่ยื่น
9/2/2567 15:48:15
ถ่ายทอดสด ถ่ายวิดิโอ พร้อมบุคลากร
ชื่อผู้แจ้ง
นายณภัทร แก่นสาร์


ชื่อผู้ประสานงาน
ถ่ายทอดสดกิจกรรมมหกรรมหมอลำอีสาน ณ เวทีลานปูน หลังอัฒจรรย์มีหลังคา ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 - 22.00 น.
เห็นชอบ นาย ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
รอดำเนินการ
Print FS.434.2509

วันที่ยื่น
16/1/2567 16:26:39
ถ่ายทอดสด ถ่ายวิดิโอ พร้อมบุคลากร
ชื่อผู้แจ้ง
นายณภัทร แก่นสาร์


ชื่อผู้ประสานงาน
ถ่ายทอดสด การประชันนโยบายและการปราศัยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
ศิริพงษ์ รับทราบ เมื่อเวลา 19/1/2567 10:37:09
เห็นชอบ นาย ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
รอดำเนินการ
Print FS.434.2311

วันที่ยื่น
13/11/2566 11:03:53
Administrator System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอทดสอบระบบบริการ กรณีมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบ สามารถระบุปัญหาเพื่อดำเนินการต่อไป
ศิริพงษ์ รับทราบ เมื่อเวลา 19/1/2567 10:37:18
เห็นชอบ นาย ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
รอดำเนินการ
Print FS.434.1492

วันที่ยื่น
27/2/2566 10:47:49
ถ่ายทอดสด ถ่ายวิดิโอ พร้อมบุคลากร
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ชลลดา ปัญญา


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.ชลลดา ปัญญา
เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรครบรอบ 90 ปั มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ณภัทร รับทราบ เมื่อเวลา 28/2/2566 14:48:40
เห็นชอบ นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
รอดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการตามเสนอ