ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.439.1529

วันที่ยื่น
8/3/2566 10:03:37
@แจ้งความต้องการพัฒนาระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา


ชื่อผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ต MJU_WLAN by True ของอาคาร 77 หมวดกล้วยไม้ (ศาลเจ้าพ่อ) ไม่มีสัญญาณ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข หรือแจ้งทางบริษัท TRUE เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยหรือติดต่อ อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา มือถือ 097-9216100
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ณัฐกฤตา รับทราบ เมื่อเวลา 14/3/2566 9:30:14
เห็นชอบ นาย พันธมิตร ใจรินทร์
รอดำเนินการ
Print FS.439.1271

วันที่ยื่น
26/12/2565 14:59:36
1.2 ระบบแบนเนอร์
ชื่อผู้แจ้ง
นายสุชาติ จันทร์แก้ว


ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุชาติ จันทร์แก้ว
ขอให้จัดทำเทมเพลตเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.439.1118

วันที่ยื่น
7/11/2565 9:40:23
1.3 ระบบบริการของหน่วยงาน
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย
เครื่อง Printer HP LaserJet P1102 ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ลอง add printer ใหม่เองแล้ว ทั้งแบบดาวนืโหลดทางอินเตอรืเน็ต และใช้แผ่น driver ก้ทำไม่ได้ค่ะ ขอรบกวน ช่วยส่งคนมา add printer ให้ด้วยค่ะ ปล. ตอนนี้กองวิเทศสัมพันธ์ ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.439.951

วันที่ยื่น
14/9/2565 7:49:13
1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์


ชื่อผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
ขอความอนุเคราะห์ให้การเช็คสัญญาน router wifi (ซึ่งปกติใช้ได้ดี ทั้งช่อง mju และ IOT)ของอาคารหม่อนไหม คณะผลิตกรรมการเกษตร ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงบำบัดน้ำเสีย
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย ปานศักดิ์ ชัยภักดี
รอดำเนินการ
Print FS.439.412

วันที่ยื่น
8/2/2565 10:50:12
#2 งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ
ขอความอนุเคราะห์สายแลน 10 เมตร เนื่องจากสายเส้นเดิม ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
รอพิจารณา นาย พันธมิตร ใจรินทร์
รอดำเนินการ
Print FS.439.366

วันที่ยื่น
14/1/2565 13:49:29
#2 งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แจ้ง
นายบรรจง อินทร์วงค์


ชื่อผู้ประสานงาน
นายบรรจง อินทร์วงค์
ขอตรวจเช็ค Username และ Pass Word พนักงานส่วนงาน จำนวน 13 ราย เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน (ตามคำสั่งแนบ)
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
รอพิจารณา นาย พันธมิตร ใจรินทร์
รอดำเนินการ
Print FS.439.354

วันที่ยื่น
10/1/2565 15:21:01
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ละออศิริ พรหมศร


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา
ขอปรับปรุงระบบให้รองรับการเปลี่ยนผู้บริหารระหว่างปี โดยเมื่อแก้ไขผู้ลงนามในเส้นทาง ให้ไปแก้ไขที่ข้อตกลงด้วย จะทำให้คนเก่าไม่เห็นข้อมูล และคนใหม่มาดูข้อมูลแทนได้ (รอมติที่ประชุม)
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.347

วันที่ยื่น
6/1/2565 11:35:54
1.2 ระบบเลือกตั้ง
ชื่อผู้แจ้ง
นายณภัทร แก่นสาร์


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา
ปรับปรุงระบบรายงานผลการเลือกตั้ง
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.346

วันที่ยื่น
6/1/2565 11:30:13
1.2 ระบบเลือกตั้ง
ชื่อผู้แจ้ง
นายณภัทร แก่นสาร์


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา
เตรียมระบบเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา เปิดการเลือกตั้งปี 65
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.336

วันที่ยื่น
6/1/2565 10:46:12
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ละออศิริ พรหมศร


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา
กรณีที่กดปุ่มส่งกลับ TOR ขอเพิ่มช่องเหตุผลที่ตีกลับให้ด้วยได้มั้ยคะ แสดงรายละเอียดเหตุผลที่ตีกลับด้านบนของหน้าแบบข้อตกลง TOR ทำเป็นตารางแสดง Comment ของผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้ตรวจสอบ
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
123