ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.435.1783

วันที่ยื่น
1/6/2566 15:32:47
ซ่อมอาคาร บ้านพัก/แฟลต ซ่อมครุภัณฑ์
ชื่อผู้แจ้ง
นางนิรมล ทองทิพย์


ชื่อผู้ประสานงาน
นางนิรมล ทองทิพย์
เข้าตรวจสอบ ซ่อมแซมห้องพักผู้เชี่ยวชาญ ณ แฟลตประกายพฤกษ์ เลขที่ 63/174 เนื่องจากจะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศกาน่ามาเข้าใช้บริการ
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1782

วันที่ยื่น
1/6/2566 11:29:07
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.อำไพ บัวลอย


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.อำไพ บัวลอย
ขอตรวจสอบเครื่่องปรับอากาศห้องสภามหวิทยาลัย ชั้น 5 ตึกสนม. มันไม่เย็นค่ะ
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1781

วันที่ยื่น
1/6/2566 9:42:08
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.สุพรรณี วิต่า


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.สุพรรณี วิต่า
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากปรับลดอุณหภูมิไม่ได้ ณ ห้องประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1780

วันที่ยื่น
1/6/2566 9:28:07
ซ่อมอาคาร บ้านพัก/แฟลต ซ่อมครุภัณฑ์
ชื่อผู้แจ้ง
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คและซ่อมแซมแบตเตอรี่เครื่องGen (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1779

วันที่ยื่น
31/5/2566 13:16:20
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก
แอร์เสียงดัง ดับไป แล้วเปิดไม่ติด
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1778

วันที่ยื่น
30/5/2566 15:58:20
ขอใช้รถไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ


ชื่อผู้ประสานงาน
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถไฟฟ้า จำนวน 3 คน ในพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เพื่อรับส่งผู้บริหาร ศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้เข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1777

วันที่ยื่น
30/5/2566 15:35:00
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว
ขอติดตั้งป้าย ไวนิล งานวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณด้านหน้าห้องสื่อสารองค์กร เนื่องจากจะมีกิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2566
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1775

วันที่ยื่น
29/5/2566 14:19:45
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางจันทนา สุวรรณดุก


ชื่อผู้ประสานงาน
นางจันทนา สุวรรณดุก
มูลี่หน้าห้องการเงิน กองคลัง ชั้น 2 หลุดชำรุด
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1776

วันที่ยื่น
29/5/2566 14:19:45
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางจันทนา สุวรรณดุก


ชื่อผู้ประสานงาน
นางจันทนา สุวรรณดุก
มูลี่หน้าห้องการเงิน กองคลัง ชั้น 2 หลุดชำรุด
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.1774

วันที่ยื่น
29/5/2566 11:27:23
ซ่อม และติดตั้งประปา
ชื่อผู้แจ้ง
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต


ชื่อผู้ประสานงาน
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คตัวกดชักโครกเสีย-ชำรุด จำนวน 1 ตัว ห้องน้ำ ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัลอาคารวิทย์ฯ 60 ปี
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
12345...