ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.435.386

วันที่ยื่น
28/1/2565 15:06:31
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.อำไพ บัวลอย โทรศัพท์ 3031


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.อำไพ บัวลอย Tel. 3031
ขอตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมรวงผึ้ง ตึกสำนักงานมหาวิทยาลัย
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.385

วันที่ยื่น
28/1/2565 10:16:05
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.บุญประภา จันทร์ทา โทรศัพท์ 3323


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.บุญประภา จันทร์ทา Tel. 3323
หลอดไฟในห้องทำงานกระพริบ
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.384

วันที่ยื่น
27/1/2565 15:07:24
ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์
ชื่อผู้แจ้ง
นายบรรจง อินทร์วงค์ โทรศัพท์ 3000


ชื่อผู้ประสานงาน
นายบรรจง อินทร์วงค์ Tel. 3000
ขนย้ายอุปกรณ์ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ ขอขนย้ายวันที่ 1 กพ 65 (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ขอใช้บริการ อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช)
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.382

วันที่ยื่น
26/1/2565 8:59:09
ซ่อม และติดตั้งประปา
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว โทรศัพท์


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว Tel. 3240
1.ขอติดตั้งก๊อกน้ำบริเวณสวนพรพิรุณข้างป้อม รปภ เก่า 1 จุด พร้อมติดตั้งบริเวณทางสวนด้านหน้า 1 จุด 2.ติดตั้งหัวสปริงเกอร์บริเวณสวนหน่อมแยกบางเขน และแนวถนนฝั่งพืชไร่ ตลอดแนวเดิม
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.381

วันที่ยื่น
24/1/2565 10:52:52
ขอใช้รถตักหน้าขุดหลัง รถกระเช้า รถแทรคเตอร์ รถเกษตร
ชื่อผู้แจ้ง
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ โทรศัพท์ 3305


ชื่อผู้ประสานงาน
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ Tel. 3305
ใช้รถตักหน้าขุดหลัง เพื่อปรับพื้นที่บรเวณสระเกษตรสนาน ศาลเจ้าพ่อ และพิพิธภัณฑ์วัฒธรรมการเกษตรไทย
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต. เจตน์คนอง ทองยู
รอดำเนินการ
Print FS.435.380

วันที่ยื่น
24/1/2565 10:50:57
ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
ชื่อผู้แจ้ง
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ โทรศัพท์ 3305


ชื่อผู้ประสานงาน
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ Tel. 3305
ตัดหญ้าบริเวณสระเกษตรสนาน/ศาลเจ้าพ่อโจ้ เพื่อเตรียมพื้นที่ต้อนรับงานรับปริญญา
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.379

วันที่ยื่น
24/1/2565 10:33:39
ขอใช้รถไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.รดาพร ทองมา โทรศัพท์ 091-0719833


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.รดาพร ทองมา Tel. 091-0719833
ขอใช้รถไฟฟ้า วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 13.00 น. รับอธิบดีกรมความร่วมมือ (TICA) จากอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางรอบมหาวิทยาลัย และ ไปดูสถานที่จัดการศึกษาและฝึกอบรม ณ อาคายเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 2 (ขอใช้รถ 15 ที่นั่ง)
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.377

วันที่ยื่น
21/1/2565 11:41:06
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ โทรศัพท์


ชื่อผู้ประสานงาน
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
ซ่อมทางเดินขึ้นผสมสารเคมี ในโรงบำบัดน้ำทั้งนี้ขอให้ประสานกับนายพนมเทียน ทนคำดี
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.375

วันที่ยื่น
20/1/2565 16:21:19
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ โทรศัพท์


ชื่อผู้ประสานงาน
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
ตรวจสอบปั๊มคลอรีน โรงบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ให้ประสานงานกับนายพนมเทียน ทนคำดี งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.374

วันที่ยื่น
20/1/2565 10:39:15
ซ่อม และติดตั้งประปา
ชื่อผู้แจ้ง
นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ โทรศัพท์ 5650


ชื่อผู้ประสานงาน
นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ Tel. 5650
มีน้ำรั่วซึมมาจากฝ่าเพดานของห้องน้ำชั้น 3 โซนหลังอาคาร ทำให้น้ำรั่วซึมเข้าฝาผนังของอาคารชั้น 2
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.373

วันที่ยื่น
20/1/2565 9:08:59
ขอใช้รถไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ โทรศัพท์ 3301


ชื่อผู้ประสานงาน
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ Tel. 3301
เพื่อใช้ในการเดินทางของนายกสภามหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ ณ พิพิภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.372

วันที่ยื่น
19/1/2565 12:03:49
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ โทรศัพท์ 0956764747


ชื่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ Tel. 0956764747
ขอแจ้งเปิดไฟกิ่งเส้นทางหน้าแปลงนาทดลองตรงประปา
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย สมศักดิ์ แก้วอาทิตย์
รอดำเนินการ
Print FS.435.371

วันที่ยื่น
18/1/2565 16:27:37
ซ่อมอาคาร บ้านพัก/แฟลต ซ่อมครุภัณฑ์
ชื่อผู้แจ้ง
นายกมล กล่อมมิตร โทรศัพท์ 3013,3015


ชื่อผู้ประสานงาน
นายกมล กล่อมมิตร Tel. 3013,3015
ซ่อมแซมโต๊ะ ที่ใช้ปฎิบัติงาน กาดนัดเอกสาร
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย สมมิตร ทองยู
รอดำเนินการ
Print FS.435.370

วันที่ยื่น
18/1/2565 10:04:27
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ โทรศัพท์ 053-873160


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ Tel. 053-873160
เปลี่ยนหลอดไฟ ห้อง 63/155 แฟลตประกายพฤกษ์
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.369

วันที่ยื่น
17/1/2565 13:16:54
ซ่อม และติดตั้งประปา
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย โทรศัพท์ 3210


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย Tel. 3210
แจ้งซ่อมสายท่อน้ำรั่ว ที่ห้องน้ำหญิง (ชั้น 1) อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ขณะนี้ ได้ปิดวาวล์น้ำ และปิดใช้ห้องน้ำห้องดังกล่าว เป็นการชั่วคราว
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.367

วันที่ยื่น
14/1/2565 15:32:58
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.สุพรรณี วิต่า โทรศัพท์ 3046


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.สุพรรณี วิต่า Tel. 3046
ขอเปลี่ยนหลอดไฟในห้องประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 หลอด
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.365

วันที่ยื่น
14/1/2565 11:35:14
ขอใช้รถไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นายนเรศ บุญเพิ่มพูน โทรศัพท์ 0968956162


ชื่อผู้ประสานงาน
นายนเรศ บุญเพิ่มพูน Tel. 0968956162
ขนส่งวิทยานิพนธ์จาก ฝ่ายบัณฑิตศึกษานำส่งสำนักหอสมุด วันที่ 14/01/2565 เวลา 11.30 - 15.00 น.
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.364

วันที่ยื่น
13/1/2565 10:10:43
ซ่อม และติดตั้งประปา
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ โทรศัพท์ 3028


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ Tel. 3028
น้ำรั่วจากโถชักโครก ห้องรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) สนม.ชั้น2
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.361

วันที่ยื่น
12/1/2565 13:22:51
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ โทรศัพท์


ชื่อผู้ประสานงาน
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ Tel. 3226
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติงาน ของงานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิภัยใหม่ ทั้งนี้ให้ประสานงานนายพนมเทียน ทนคำดี
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย กิติชัย มหาวรรณ์
รอดำเนินการ
Print FS.435.359

วันที่ยื่น
11/1/2565 15:36:17
ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์
ชื่อผู้แจ้ง
นางรัตนา กันตีโรจน์ โทรศัพท์ 5970


ชื่อผู้ประสานงาน
นางรัตนา กันตีโรจน์ Tel. 5970
เรียน ผอ.กองกายภาพฯ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ใคร่ขอความกรุณาจากทางกองกายภาพฯ ช่วยย้ายป้ายคณะพยาบาลศาสตร์ ที่คณะวิศวกรรมฯ ตามจุดที่ท่าน รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ได้แจ้งกับ คุณสมมิตร ไว้แล้ว ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง ่จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์ รัตนา กันตีโรจน์
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย สมมิตร ทองยู
รอดำเนินการ
12345...