แบบฟอร์มการค้นหาข้อมูล


แสดงข้อมูล
ลำดับสถานะนักศึกษา2561
1กำลังศึกษา3,528
2ลาพักการศึกษา6
3ถอนสภาพ ( 71 )23
4ลาออก61
5พ้นสภาพ ข้อ 22.71
6ทดสอบ1